TB<>UT KİTABI

SUNUŞ

Bu baskıya özel not : Yakında çok sayıda basılacak olan kitabımızın bu taslağı hakkındaki önerilerinizi www.uygarturkiye.org sitemize gönderebilirsiniz. ÖN SÖZLER Bölümüne de toplumun her kesiminden “Kanaat Önderleri”nin birkaç cümlelik/paragraflık veya en fazla bir A5-sayfalık katkılarını bekliyoruz.

DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ,
Güneydoğu Anadolu’da yaşanan “Kardeş Kavgası” çok acı olaylara ve çok büyük can, mal ve zaman kayıplarına yol açtı ( yaklaşık 30 bin can, 300 milyar Dolar, 30+ yıl ). Neticede, Türk Milleti olarak dünyada gelebileceğimiz noktaya gelemedik. Böyle yaşamaktan da bıktık !... İşin kötüsü, bizleri huzursuz eden ve millet olarak ilerlememizi yavaşlatan ayağımızdaki bu pranga, halen olduğu yerde durduğu gibi, bizi tökezletip düşürmek ve düştüğümüzde de tamiri olanaksız kayıplara yol açmak gibi -kabul edilemez- riskler de taşıyor.
Bizler ( Sosyal Sorumluluk sahibi vatandaşlar : Akademisyenler, yöneticiler, iş adamları, STK Üyeleri, Öğrenciler,… ) bu riskleri değerlendirdik ve şu karara vardık ; BARIŞ SADECE DEVLETİN, HÜKÜMETİN, SİYASİ PARTİLERİN, STK’LARIN DEĞİL, HEPİMİZİN GÖREVİDİR ( “TB <> UT Bildirgesi / Madde – 9” ). Dolayısıyla, biz de her konuya -elden geldiğince- Gerçekçi, Yapıcı ve Birleştirici bir şekilde yaklaşarak “TOPLUMSAL BARIŞ < > UYGAR TÜRKİYE ( TB<>UT )” projemizi geliştirdik.
TB<>UT projemiz “Sürdürülebilir” bir “Milli Bilinçlenme ve Çağdaş Kalkınma Seferberliği" öneriyor. Bu çerçevede -barışı sağlama çalışmalarının paralelinde- “Milli Hedef” olarak önerdiğimiz “UYGAR TÜRKİYE” hedefine yaklaşabilmemizi sağlayacak 10 Kanallı bir de “Yol Haritası” içeriyor.
Türkiye’de bugün ve yarın barış, güvenlik ve esenlik içinde yaşayabilmemiz için yaşamsal önem taşıyan TB<>UT projemiz “Yaşayan” bir projedir. Temel ilkeleri ve önerileri her dönem için geçerlidir, gerektikçe güncellenir. Dönemsel sıkıntılar ( sosyal, ekonomik, politik, vb. krizler, şu seçim, bu referandum dönemi ve hatta o veya bu afet, salgın dönemi, vb. ) ne olursa olsun geçerliliğini ve önemini her zaman korur.
Söz konusu sıkıntıların önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesi için olduğu kadar, ülkemizin uygarlık seviyesini yükseltmek için de çok yönlü, akılcı ve gerçekçi yaklaşımlar önerir.
Dolayısıyla, bu stratejik projeden her zaman yararlanmalıyız. Kısacası, TB<>UT projesini -dönemsel engellerden yılmadan, bıkmadan, usanmadan- sürekli geliştirerek uygulamalı, yaşatmalı ve yaşamalıyız.

Bilgilerinize sunar, TB<>UT yolunda sizleri de yanımızda görmek isteriz.

Saygılarımızla, UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ ( 12-12-14 )