loader image
TOPLUMSAL BARIŞ < > UYGAR TÜRKİYE
TÜRKİYECİ (ORTAK vatanımızı, milletimizi, değerlerimizi, çıkarlarımızı ve geleceğimizi koruyup geliştiren bir düşünce ve eylem akımı, bir yaşam tarzı. Bir şemsiye kavram; Vatanseverlik + Irkçı olmayan Milliyetçilik). YENİLİKÇİ. Türkiye için her zaman yaşamsal önemde ; Milli krizleri önleyici ve çözücü.Akılcı, yapıcı ve kalıcı. Partilerden, İdeolojik, Etnik ve Dini gruplardan BAĞIMSIZ. Ama, o gruplarla, Kamusal ve Özel Kurumlarla ve STK’larla işbirliğine açık. EŞİT VATANDAŞLIK çerçevesinde AYRIMCILIK ve AYRICALIK içermeyen. Bütün vatandaşları kucaklayan, onları şiddetten uzak durmaya ve UYGAR TÜRKİYE için Önyargısız İletişim+Uzlaşma+İşbirliği’ne davet eden. BARIŞÇI bir Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Projesi
TÜRKİYECİLİK
TÜRKİYECİ ve TÜRKİYECİLİK kavramları -“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ismi”ni değiştirmek için önerilen- TÜRKİYELİ kelimesi ile karıştırılmamalı. (Hiç birimiz, ortak vatanımızın ismi olan Türkiye’deki “Türk” isminden rahatsız olmadığımıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin -onlarca etnik ve dini kökenden gelen- vatandaşlarının tümünü tanıtan “Türk” ismi de bizi rahatsız etmemeli. Onu değiştirmemize de hiç gerek yok.