UYGULAMA PROJELERİ

HEDEF >>> 2023 Projesi

TOPLUMSAL BARIŞ < > UYGAR TÜRKİYE ( TB < > UT )
Projesi çerçevesinde geliştirilmiş bir Uygulama Projesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Nasıl Kutlanmalı ? Bu çok özel yıldönümüne nasıl hazırlanmalıyız ? 100. Yıldönümünü 10. yıldakini aşan bir heyecanla ve yakışır bir şekilde nasıl kutlamalıyız ?
HEDEF >>> 2023 Projesi işte yukarıdaki sorulara cevaben geliştirilmiştir. Tüm Türkiye’mizi kapsayacak ve Tüm Dünya’da ilgi ve saygı uyandıracak çok özel bir Kutlama Projesi . . .
 Bu projenin ana hatları aşağıda listelenmiştir ;
> Tüm vatandaşları heyecanlandıracak ve onların yaratıcı katkılarına açık olacak.
> Tüm il merkezlerinde ve il sınırlarında özel etkinlikler ve anıtsal eserler ( kültürel ve yapısal ) yapılacak.
> Vatandaşların milli birlik ve vatandaşlık bilincini yükseltecek, ortak hedefleri gururla paylaşarak kaynaşmalarını sağlayacak milli bir proje.
> Türk Milletinin dünyadaki saygınlığını arttıracak evrensel bir proje.
> Tüm Dünya milletlerinin de yaratıcı katkılarına açık olacak.
> Çok sayıda yabancı ülkede ve onların katkılarıyla Türkiye’de özel etkinlikler ve anıtsal eserler yapılacak.
Not : Anıtsal eserler malzeme, boyut ve görsellik açılarından sıra dışı olacaklar. Çevre ile uyumluluk, teknolojik alt yapı ve kalıcı yarar sağlama ( tüm dinlerin ortak mabedi, spor, kültür, eğitim, eğlence, dinlence merkezi, …, köprü, tünel, liman, park, …, turizm, ticaret merkezi, …, gibi ) unsurlarına özen gösterilecek.
2023 yılında zirve yapacak ama olumlu etkileri 2023′ ü takip eden yıllarda da sürecek olan çok özel, çok yönlü ve tarihi bir proje. Bu kapsamlı milli projemizin eşgüdümü için “İstanbul 2010 – Dünya Kültür Başkenti” projesinden daha geniş ( yerel ve küresel ) bir organizasyon kurulmalı 

1 ) Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını doldurması, Türkiye için olduğu gibi, dünya için de çok özel bir “Dönem Dönümü”dür. Çünkü, bir Cumhuriyetin 100. yılını doldurması dünyada da çok enderdir. Dolayısıyla, bu aşamanın çok sıra dışı etkinliklerle ve bu başarıyı yıllar boyu hatırlatacak kalıcı eserler üreterek kutlanması gerekir.
2 ) Konu kalıcı eserler olunca, Anadolu ve Trakya’nın şimdiki sakinleri olan biz, Türk Vatandaşları, çok zengin bir tarihi birikimin mirasçılarıyız ; Vatanımızın neresine giderseniz gidin, orada bizlerden önce yaşamış olan “Tarihi Vatandaşlarımız”ın ürettiği ve binlerce yıl ayakta kalabilmiş tarihi eserlerle karşılaşırsınız. Geçmişin kısıtlı olanakları ile üretilmiş olan o eserler bunca yıl dayanabilmişlerse, vatanımızın şimdiki sakinlerinin eserleri de kalıcı olabilmeli. Bugünün uzay teknolojisi ve malzemeleriyle, herhalde en az bin yıl ayakta kalacak anıtsal eserler üretebilmeliyiz. Bu “Dönemin Uygarlığı”nın özelliklerini yansıtacak ve binlerce yıl boyunca takdir edilecek kültürel eserler ( yazılı, görsel ve işitsel eserler ) bırakabilmeliyiz.
3 ) Şimdi, “Dönemin Uygarlığı = Türkiye Cumhuriyeti Uygarlığı”nın sahipleri olan “Türk Vatandaşları”nın sırası geldi. Zamanında Asur, Pers, Hitit, … , Frigya, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı vatandaşlarının yaptıkları gibi, bizler de bu vatanın her köşesine, bu vatana yakışacak, “Çok Asırlık” değil, “Çok Binlik Anıtsal Eserler” ve “Çok Binlik Kültürel Eserler” kazandırmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Uygarlığı bu değerli vatanda 100 yıl yer almış ise, bu gerçek bizlerin bu vatana kazandırdığımız saygın eserlerden belli olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyor olması tüm dünyada ses getirecek. Kutlama için düşünülen çok özel etkinlikler ve eserler için HEDEF >>> 2023 projesinde iki cephe olacak
1 ) TÜRKİYE : Türkiye’nin olanaklarının ( Devlet, Hükümet, Kamusal ve Özel kurumlar, Üniversiteler, STK’lar, Yerel Yönetimler ve bireysel birikim ) yanında, İlgilenecek uluslar arası kurumlar ( BM,AB,UNESCO,… ) ile dünya devletlerinin ve oralarda yaşayan Türkiye kökenlilerin katılımları ile tüm Türkiye’de üretilecek eserler. Bu çerçevede, Türkiye’nin tüm illerine anıtsal eserler kazandırılacak. Örnekler : Sultan Ahmet-İstanbul’daki Alman Çeşmesi ve Dikili Taş.
2 ) DIŞ ÜLKELER : İlgilenecek uluslar arası kurumlar ile dünya devletlerinin ve oralarda yaşayan Türkiye kökenlilerin katılımları ile, o ülkelerde üretilecek eserler. Örnekler : Çeşitli ülkelerdeki Atatürk heykelleri. Doğal olarak, her iki cephede yapılacak çalışmalar Türk Devletinin düzenli koordinasyonu çerçevesinde yürütülecek. Ancak 100 yılda bir gündeme gelebilecek böylesine önemli ve çok yönlü bir projenin hakkını verebilmemiz için, “İstanbul 2010 Ajansı”ndan daha güçlü bir “HEDEF >>> 2023 ÜST KURULU” kurulmalı. Bu kurul yasaya dayandırılmalı ve gereken her türlü destek sağlanmalı. Yukarıda bu çok büyük projenin kapsamının ancak ana hatlarını özetlemiş olduk. Bu projede yüzlerce çalışma yapılacaktır. Önerilen önemli bir uygulama da, yurt çapında tüm komşu iller arasında kurulacak olan “Tanıtım İstasyonları”dır : Karayollarının il sınırlarını geçtiği yerlerde kurulacak olan bu istasyonlarda her iki il de tanıtılacak. Her iki ilin ürünleriyle tarihi ve kültürel eserleri hakkında bilgiler verilecek. Yurt çapında oluşacak ve Türkiye’yi ağ gibi saracak olan bu istasyonlar Türk vatandaşlarının vatanlarını tanımalarına ve kaynaşmalarına yardımcı olacaklar.Turistlere de tanıtım-yönlendirme merkezleri olarak hizmet verecekler.

Bu projede devreye girecek eserler yarışmalarla seçilecek. Bunun için öncelikle Eser-Yarışma dalları belirlenecek. Bu yarışmalara hem yerli ve hem de yabancı eserler davet edilecek. Yarışmalar 10 yıl boyunca organize edilecek. Bir önceki yılın ilk üç eseri, bir sonraki yılın yeni eserleri ile yarışacaklar. Neticede, 10. Yılın birincisi “Yüz Yılın Eseri” olarak devreye girecek ve/veya uygulamaya konulacak.

HEDEF >>> 2023 projemiz için örgörülen adımlar ;
1 ) Ön Hazırlık : 1 Yıl
2 ) Yarışmalar : 8 – 10 Yıl ( Eserin konusuna ve cinsine göre )
3 ) Uygulama : 2 – 4 Yıl ( Eserin konusuna ve cinsine göre ) Bu çok geniş kapsamlı, çok yönlü ve heyecan verici proje için hemen organize olmalı ve 2023 yılına kadar özenle çalışmalıyız.

SON SÖZ

Evet, “TÜRKİYE CUMHURİYETİ UYGARLIĞI”ndan bahsediyoruz. Böylesine zengin tarihi ve kültürel hazinelerinin mirasçıları olarak bu vatanda 100 yıl yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın oluşturmuş olmaları beklenen Çağdaş Uygarlık . . .
Eğer, böyle bir uygarlık varsa ( ki olmalı ), o uygarlığın -100 yıllık bir dönemin sonunda- bu vatana en az bin yıl ayakta kalabilecek ve insanlık tarafından saygı ve takdirle karşılanacak anıtsal ve kültürel eserler kazandırmış olması beklenir.

NE DERSİNİZ ? YAPABİLİRMİYİZ ? BİZİM HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK. YETER Kİ, HEP BERABER “TOPLUMSAL BARIŞ <> UYGAR TÜRKİYE ( TB<> UT )” PROJEMİZE SAHİP ÇIKALIM . . .

Saygılarımızla, UYGAR TÜRKİYE GÖNÜLLÜLERİ ( 2009 >>> )